Axelent Safety book

 

Gruppens uppdrag är varierande i omfattning och kunskapen förmedlas exempelvis genom information och olika utbildningsinsatser. Engagemangen inkluderar allt från utbildning kring maskinsäkerhet, uppdatering av Axelents unika säkerhetshandbok, Safety Book, samt att ansvara för maskinsäkerhetstexter på webben och att upprätthålla en övergripande samsyn inom koncernen vad gäller maskinsäkerhetsfrågor.

Matthias Schulz kunskap är ovärderlig när det kommer till att tolka och förtydliga nya standarder. I Safety Book förenklar han dessa, ofta komplexa texter, och skapar lättförståeligt underlag som alla kan ta till sig.

Switch Selection Guide är ett annat exempel på gruppens arbete med att förenkla informationen – i detta fall om Axelents produkter. I guiden, skapad av Marc Van den Ende, förklaras vilka lås och brytare som kan kombineras när olika säkerhetsnivåer behöver uppnås.

Axelent Safety Group kommer även ha ett finger med i spelet när det kommer till företagets produktsortiment. Med slutanvändaren i ständigt fokus pågår ett intensivt arbete med att se till att produkterbjudandet alltid är relevant och uppfyller de krav som ställs.

Axelent Safety Group )

 

Hela Axelents affärsidé bygger på att skydda människor i industrimiljö och att alltid vara långt framme i utvecklingen när det kommer till säkerhetsfrågor. Som aktiv medlem i den svenska kommittén för maskinsäkerhet (SiS) bidrar Axelent också till att driva landets standardiseringsarbete framåt och följa regeringens och Wienavtalets direktiv.

Att återuppta arbetet med Axelent Safety Group var därför ett naturligt steg – såväl för att stärka arbetet som för att höja kunskapsnivån kring maskinsäkerhet ytterligare inom Axelent Group. Gruppens arbetsuppgifter inkluderar säkerhetsfrågor som rör hela verksamheten, från arbetet för säkrare och automatiserade lager till produktion och maskinskydd.

Initiativtagare till gruppen är Mikael Ström, produktchef vid Axelent AB. Tillsammans med Sven Toftgård (Axelent AB), Marc Van den Ende (Axelent Benelux), Eric Plana (Axelent Spain) samt den externa maskinsäkerhetsexperten Matthias Schulz kommer gruppen säkerställa att en hög kompetens upprätthålls inom koncernen.

 

Axelent Safety Group tar säkerhetsfrågorna till nya höjder

Ända sedan starten för 30 år sedan har säkerhet i våra kunders produktion varit Axelents huvudfokus. Nu återupplivar företaget Axelent Safety Group med syfte att stärka kompetensen och fortsätta vara i framkant vad gäller säkerhet och att på bästa sätt se till att kunskapen nyttjas av våra kunder.  

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

9 sep 2021 • Kunskap, Säkerhet, Axelent Safety Group, Artikel

Axelent Safety Group tar säkerhetsfrågorna till nya höjder

Ända sedan starten för 30 år sedan har säkerhet i våra kunders produktion varit Axelents huvudfok...

19 aug 2021 • Kunskap, Säkerhet, Artikel

Investera i säkerhet som uppfyller kraven

För företag inom industrisektorn, är det viktigt att arbeta kontinuerligt för att förbättra säker...

30 apr 2020 • Kunskap, Axelent Safety Group, Movie

”Säkerheten fortsätter att spela en större roll i vår vardag”

Intervju med Axelents säkerhetsexpert Mattias Schultz, som också är författaren till vår guidebok...

13 nov 2018 • Kunskap, Säkerhet, Artikel

Regler för truck

Arbetsmiljöverket har statistik på olyckor inom industrin och har tagit action när det gäller tru...