Finns det regler på att dörrar i säkerhetsskydd alltid bör öppnas utåt?

 

Detta föreskrivs varken i allmänna säkerhetsstandarder eller i maskindirektivet men standarden EN 528 för rälsbunden utrustning för insättning och utplockning kräver detta. Det är också ett krav inom byggindustrin.

Grindar i utrymningsvägar måste alltid öppnas mot det säkra området (vilket generellt är utan från riskområdet eller utan från byggnaden).

 

När det gäller maskiner bör detta ingå i riskbedömningen. Tänk på följande: 

  • Är det möjligt att gå in i maskinen eller systemet? Om en person kan stanna kvar i det inhägnade området kan han eller hon då utsättas för fara där.
  • Finns det permanenta faror inne i det inhägnade området eller kan en fara uppstå medan en person befinner sig där? I många fall kan detta inte helt uteslutas. Även när maskiner har stängts av kan underhållsarbetet innebära faror som gör att personalen snabbt måste lämna det inhägnade området.
  • Om dörrarna i ett säkerhetsstängsel betraktas som utrymningsgrindar bör de öppnas mot utsidan. Och ännu viktigare: Om en grind hålls stängd av ett skyddslås som förhindrar öppning, måste det finnas ett nödhandtag med vilket grinden alltid kan öppnas inifrån.

Men vad gör man om det inte finns utrymme så att grinden kan öppnas utåt?  

Då måste det finnas tillräckligt med utrymme inne i riskzonen så att grinden snabbt och säkert kan öppnas inåt. Planera för en utrymningsväg som är minst 650 mm bred (eller ännu hellre 800 till 1 000 mm). Om inget av detta är möjligt av utrymmesskäl måste du installera utrustning som detekterar personal på ett säkert sätt inne i riskzonen. Sådan utrustning (som kan bestå av tryckkänsliga mattor, laserskannrar eller liknande) ska stänga av alla farokällor när personal upptäcks. 

Besök vår Säkerhets Hub för att få mer kunskap om maskinsäkerhet! 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

7 dec 2021 • Kunskap

Enkel skjutport utan skena - Det perfekta valet vid trucktrafik

Vid hantering av stora gods är en enkel skjutport utan skena ett idealiskt alternativ.

30 nov 2021 • Kunskap

Riskbedömning – Sättet du gör det på räknas!

Vi ger dig Axelents riskbedömningsguide – kostnadsfri på vår Safety Hub!

23 nov 2021 • Kunskap

Enkel skjutport utan skena - Det perfekta valet vid trucktrafik

Dörren är det perfekta valet vid trucktrafik – Se vår installationsfilm!

11 nov 2021 • Kunskap

”Renoverade” säkerhetsstandarder för automatiserade lager och transportsystem

Uppdaterade standarder för automatiserade lager och transportsystem - Vi har lösningen!