Axelent Safety Group

I Juni 2019 återupptogs Axelent Safety Group med ambitionen att stärka arbetet och höja kunskapsnivån kring maskinsäkerhetsfrågor inom Axelent Group.

Axelent Safety Experts In Axelent Safety Group

 

Axelent Safety Group drivs av Mikael Ström och medlemmar i gruppen är Sven Toftgård, Axelent AB, Marc Van den Ende, Axelent Benelux, Eric Plana, Axelent Spain och den externe maskinsäkerhetsgurun Matthias Schulz.

Varför bildades Axelent Safety Group?

Axelent har sedan begynnelsen för snart trettio år sedan arbetat i framkant med säkerhetsfrågor. Hela Axelents affärsidé bygger på att skydda människor i industrimiljö och Axelent är till exempel medlem i kommittén för maskinsäkerhet (SiS). SiS driver Sveriges standardiseringsarbete på uppdrag av regeringen. Standardiseringarna är oftast internationella och följer Wienavtalet*.

Återupptagandet av Axelent Safety Group var ett naturligt steg för oss, berättar Mikael Ström, initiativtagare till gruppen och produktchef på huvudkontoret Axelent AB.

Vilka typer av uppgifter har gruppen?

Gruppens primära arbete är att se till att Axelent har en hög kompetens inom maskinsäkerhetsfrågor. Kunskapen främjar vår koncern och den förmedlas genom information och utbildningsinsatser.

Våra uppdrag är varierande i sin omfattning. Det kan handla om att uppdatera Axelents unika säkerhetshandbok, Safety Book, men det kan även handla om att ansvara för maskinsäkerhetstexter på webben eller att ha en övergripande samsyn inom koncernen när det gäller maskinsäkerhetsfrågor. Utbildning kring maskinsäkerhet är en central uppgift vi också arbetar aktivt med.

Vi prenumererar på standarder och för att tolka dessa, oftast mycket komplexa texter, tar vi hjälp av Matthias Schulz. Han är väldigt duktig på att förenkla och skapa underlag som ”vanliga” människor förstår. Safety Book är ett strålande exempel på detta.

Ett annat uppdrag som Safety Group kontinuerligt jobbar med är att förenkla informationen kring våra produkter. Ett exempel på det är den ”Switch Selection Guide som Marc Van den Ende har skapat. Guiden förklarar och tydliggör förståelsen för vilka lås och brytare som kan kombineras när olika säkerhetsnivåer behöver uppnås.

Självklart är gruppens arbete också av särskild vikt när det gäller Axelents produktsortiment. Slutanvändaren av våra produkter är alltid i fokus och vi arbetar intensivt med att se till att vårt produkterbjudande alltid är relevant och uppfyller alla ställda krav.

Frågor om Axelent Safety Group?

Kontakta Mikael Ström,
mikael.strom@axelent.se eller +46 370 37 34 77

 

 

Gruppens primära arbete är att se till att

Axelent har en hög kompetens inom

maskinsäkerhetsfrågor.

Mikael Ström, Axelent AB

Vill du hellre läsa X-News i PDF-format?

Läs hela X-News här!

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Vi är Axelent

13 jul 2021 • Vi är Axelent

Möt vår nya kollega Nicole Randazzo - Axelent Italy

Nicole har alltid varit fascinerad av internationella företag, Axelents organisation ger  persona...

30 mar 2021 • Vi är Axelent

Möt Drew Hoxey, VD, Axelent Australia

Eftersom jag aldrig ha haft någon formell intervju tidigare var det en ganska skrämmande upplevel...

9 dec 2020 • Vi är Axelent

Möt Harald Steidle, VD för Axelent Tyskland

Harald Steidle är vår VD för Axelent GmbH (Tyskland), och han började sin karriär som en del av...

12 nov 2020 • Vi är Axelent

30 years of safety - Stefan Axelsson om Mats Hilding

– Mats är en typiskt analytisk person. Han är både ekonom och ingenjör och hjärnan bakom ledninge...