Axel)

 

Axel’s tips för ett säkrare lager!

  • Utbilda och engagera din personal
  • Ta höjd och anpassa lagret till framtida förändringar; tänk på hur din verksamhet kan förändras över tid
  • Bra belysning är avgörande för säkerheten
  • Se till att ha rätt utformade truckgångar anpassade efter din verksamhet; mått och bredd är beroende på vilken typ av truck du använder
  • Ett stabilt pallställ av hög kvalitet. Ett pallställ av god kvalitet är en stor investering men det är avsevärt betydligt mer kostnadseffektivt att göra rätt från början än att behöva bygga om, ändra och komplettera i efterhand. Ett pallställ av sämre kvalitet kräver också ett större mått av underhåll och reparation, vilket kan bli kostsamt i längden.
  • Se till att pallställ i sin helhet är riktigt dimensionerat , dvs att man valt mått enligt standard för aktuella laster och höjder
  • Rätt utrustning i form av stolp-, påkörnings- och genomskjutningsskydd, rasskydd, nätbalkplan och näthyllplan.

Hoppas att detta hjälpte dig - om du har ytterligare frågor, skicka oss ett mail eller ring oss!

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Säkerhet

20 jul 2021 • Säkerhet

Behöver du en snabb offert med säkerhetslösningar för din anläggning?

Hos oss får du en enkel och snabb process – från ditt behov till en säkerhetslösning på plats! Hä...

29 jun 2021 • Säkerhet

Varför krävs ett säkerhetsavstånd mellan stängslets insida och en fara?

Ett maskinskydd hindrar personer från att komma in i riskzonen. Men någon kan sticka in fingrarna...

14 jun 2021 • Säkerhet

Vi delar med oss!

Vi har samlat all vår kunskap om hur du kan skydda dig själv samt din personal, produktion, lager...

20 apr 2021 • Säkerhet

FAQ När behöver en dörr i ett maskinskydd en övervakningsbrytare?