Att vilja skydda andra mer än bara oss själva 

Gabriella har arbetat på Axelent sedan augusti 2018. Hon har rollen som maskinoperatör där våra nät svetsas. Hon bor bara ett stenkast från Axelent i Hillerstorp och tycker det är skönt att ha så nära till jobbet. Hon är gift och har tre barn där det äldsta flyttat till Stockholm för studier och den yngsta går på förskolan.

Gabriella trivs bra med jobbet och sina kollegor. Själva arbetet är inte heller så tungt som det har varit förr. Mycket är automatiserat och en stor del av arbetet handlar idag om att kontrollera och styra maskiner vilket gör det smidigt.  

Gabriella Valencia - Jobbet som maskinoperatör i en alltmer automatiserad arbetsmiljö 

Säkerhet i vardagen och in i arbetslivet   

Rent generellt beskriver Gabriella att hon känner en trygghet i livet. Gabriella flyttade till Sverige från Chile när hon var 11 år och känner att Sverige har blivit hemma och en trygg plats, även om hon inte är född här. Annars beskriver hon att familj bidrar till att känna trygghet. 

Gabriella beskriver att praktiskt säkerhetstänk finns med i mycket av det som man gör i vardagen.  

"Även om jag har nära till jobbet är jag försiktig när jag ska gå över vägen på morgonen när det kommer mycket trafik. Jag tänker också på att det kan vara halt på vintern utan att man ser det." 

Sedan följer säkerhetsåtgärderna med under hela arbetsdagen. Gabriella har sina arbetskläder på sig när hon kommer till jobbet. Sedan är det mycket i jobbet som präglas av säkerhet, från att kontrollera larm från maskiner till att köra truck på ett förbestämt och säkert sätt.  

Sedan finns det andra säkerhetsåtgärder, som att man inte får ha på sig hörlurar när man kör trucken så att man kan höra ordentligt och undvika olyckor.  

Det kan också handla om att öppna och stänga dörrar till maskinskydd, vilka knappar som man ska trycka på i olika situationer. Eftersom Gabriellas fysiska arbetsplats involverar mycket människor i rörelse, mycket ljud och andra som förflyttar sig gåendes och med truck finns det mycket att ta hänsyn till vad gäller säkerhet. Det är något som ständigt finns med i arbetsdagen. 

Att vilja skydda andra än bara oss själva 

När Gabriella får reflektera över vilka små säkerhetsåtgärder hon gör i vardagen blir det tydligt att mycket av de säkerhetsåtgärder vi gör många gånger handlar om att skydda andra som vi bryr oss om. 

Det kan vara så enkelt som att lägga fram en cykelhjälm till barnen, fast dem är tonåringar och helst hade sluppit ha den på sig.  

Likaväl som vi gör dessa insatser och alltid har gjort för exempelvis barnen under uppväxten, så handlar det Axelent jobbar med om att skydda andra också, förklarar hon. Alla små säkerhetsinsatser vi gör i vår vardag är nästan svåra att ge exempel på för de märks inte av. 

Viktigt att lära sig och förstå vad vi gör   

Gabriella ser det som jätteviktigt att känna till vad företaget gör och vad dessa produkter används för och bidrar till. 

"Jag vill inte bara jobba med något och inte känna till något om produkten. När jag började här fick jag lära mig mycket om hela produktionen och om själva produkten eftersom det var helt nytt för mig att jobba med den här typen av säkerhetsprodukter. Jag har lärt mig om de flera olika användningsområden de används för. Det gör också att jag kan berätta för andra kollegor eller vänner om processen och de lär sig och blir intresserade av resan från produktion till vart och hur produkterna används." 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Allt handlar om säkerhet

Vi vill vara förberedda. Vi vill känna oss trygga. Det är en självklarhet för oss.

Säkerhetstänkandet driver vår innovation

Det är så vi differentierar oss som leverantör – framåtsträvande och innovatörer

Säkerhet är ett samspel mellan människors handlingar och riskstyrning

Det är ingen nyhet för någon – särskilt inte för oss på Axelent.

Hållbarhet i fokus vid installation av laddningsstationer

Axelent har hållbarhet i fokus när man investerar i att erbjuda personalen möjlighet att ladda si...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.