Möt Cecilia Davidsson – HR-Chef

Axelent hade funnits i nio år, medarbetarna var ungefär 25 stycken och av dem var bara två kvinnor. 1999 var bolaget i sin linda, och Cecilia Davidsson fick redan under sitt första år smaka på den snabba utveckling som skulle prägla åren framåt.

– Under det året anställdes allt fler tjänstemän, det började byggas upp en kundtjänstavdelning och vi började arbeta mer aktivt och utåtriktat. Det var även i den här vevan som vi arbetade fram vår nya varumärkesprofil med X:et, berättar Cecilia.

 

Cecilia Davidsson)

 

Beskriv din resa på Axelent – hur har den sett ut?
Under de första 15 åren gick min roll från marknadsassistent – med uppgifter som varierade från växel, kundsupport och fakturering – via inköpsansvar och kvalitetsarbete, till att utveckla och ansvara för kundtjänstavdelningen. 2014 hade bolaget vuxit så mycket att det var dags att inrätta en HR-funktion.

När HR-funktionen skulle tillsättas fick jag frågan om jag var intresserad. Fram till dess hade vår ekonomichef hållit i personalfrågor, löneprocesser osv.
Personalen har alltid varit en viktig resurs för företaget och dess framgång, och med tillsättningen av HR kunde vi lägga ännu större fokus på människorna i organisationen – att hitta rätt person till rätt plats samt att vidareutveckla varje individ. I samband med detta började vi också arbeta tydligare med vårt motto ”Grow with us”.
Som HR-chef fick jag den roll som jag har kommit att trivas väldigt bra i, och där jag har fått möjlighet att vidareutvecklas både som person och professionellt. 

Det har varit och är ett jättespännande arbete. Sedan våren 2019 har jag också haft ett tydligare ansvar för Axelent Engineering, så uppdraget växer hela tiden.
Jag har haft många yrkesroller inom samma företag och har fått möjlighet att utvecklas i takt med bolaget. Nu har jag varit här i 21 år, och det är just för att jag har haft möjlighet att jobba med så många olika saker. Att ha varit med och skapat nya funktioner har varit jättespännande!

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Idag arbetar jag med cirka 220 medarbetare, vilket är samtliga anställda i Axelentgruppens svenska bolag, med cirka 150 medarbetare på Axelent och Axelent Safe-X, samt ungefär 70 på Axelent Engineering. Axelent AB i Hillerstorp har haft en mycket kraftig tillväxt, både när det gäller antal medarbetare och fler chefsroller.

Hur en arbetsdag ser ut är svårt att förutsäga eftersom jag har hand om allt ifrån att coacha bolagets chefer till alla typer av personalärenden.

Mina insatser utgår mycket efter behov. Men framför allt möter jag människor i organisationen och försöker arbeta för hur man ska gå vidare och lösa de eventuella frågetecken som dyker upp. Det kan vara personliga saker men även mer strategiska, arbetsmässiga frågor.
Jag arbetar också med att ha kontakt med skolor och olika nätverk för att skapa samsyn på företaget och inom industrin – ta fram riktlinjer för hur vi ska jobba med och attrahera nästa generation, och locka ungdomar till att arbeta inom industrin. Jag ansvarar för att de ska få kunskap om vad industrin och Axelent kan erbjuda för olika arbeten och roller.

Vilken är din största utmaning i din roll?
Att få unga att intressera sig för industrin är en av de stora utmaningarna framåt. Konkurrensen om arbetskraften är hög och det gäller att marknadsföra sig och ha kontakt med de individer som kan vara intressanta.

Det är viktigt att vara på tårna. Industrin har ändrat sig mycket och kommer förmodligen att fortsätta att göra det. Vi måste hela tiden vara på plats och jobba såväl med grundskolan som gymnasiet och högskolan. Det kommer att bli ännu viktigare framöver att visa vad vi är för arbetsgivare och vad det är vi erbjuder – berätta vad Axelent står för och varför det är intressant att jobba med oss. Jag involverar även våra ledare i dessa frågor.

Hur jobbar Axelent aktivt när det gäller CSR?
Sedan jag kom in i organisationen 1999 har mycket hänt kring CSR, inte minst gällande mångfalden. Jag kom själv in som andra kvinnan i organisationen, och successivt har det inrättats strategier för att öka mångfalden bland medarbetarna.

Som exempelvis produktionen, har vi aktivt lyft de kvinnor som har sökt. Vi kan se att resultatet blir bättre när sammansättningen är mer blandad.
Mångfalden är en del av Axelents framgång idag. Allt eftersom tekniken har utvecklats kan man också tänka nytt. Tidigare tänkte man att ska man jobba på lagret behöver man vara stor och stark och lång, det behöver man inte längre på samma sätt. Mångfalden har bidragit med väldigt mycket positivt i vår arbetsmiljö. Olika nationaliteter har kommit och förstärkt vår arbetskraft – i produktionen har vi just nu nio olika nationaliteter. Vi hade inte klarat oss utan dem!

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

We are Axelent – Julia Alfelt

Som Product Manager analyserar Julia befintliga, men även nya marknader för Axelent.

Axelent Ambassador Academy dagarna

Varje individ bidrar till det större pussel som utgör Axelents framgång.

Celina Rösen gör sitt examensarbete inom Production Engineering och Management för Axelent Solutions på Axelent AB

Celina Rösen genomför en analys av produktionslinje, tidsstudier, identifiering av problemområden...

Hur möter vi framtidens rekryteringsbehov inom tekniska yrken?

Att rekrytera till industrin och tekniska yrken är en utmaning idag. Vi har pratat med Cecilia Da...

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.