Vi drivs av 100% förnybar energi

Sedan 2015 kommer Axelents hela energiförbrukning uteslutande från egna vindkraftverk. Merparten av företagets förbrukning sker i produktionsanläggningarna i Hillerstorp - som drivs av 100% förnybar energi. Och överskottsvärmen från produktionslinjen används för att värma upp Axelents övriga lokaler.

På Axelent strävar vi efter hög effektivitet i användningen av naturresurser, ett maximalt materialutnyttjande för att minska skrot och förstörelse och 99% av våra produkter är återvinningsbara.

Hållbarhet, miljö och arbetsmiljö är en integrerad del av vår verksamhet. Vi tar ansvar för våra handlingar, bryr oss om våra rötter och vår sociala arbetsmiljö.

Läs mer om våra etiska, sociala och miljömässiga antaganden i foldern Code of Conduct

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

26 jul 2021 • Om Axelent, CSR

Arbete för en hållbar utveckling

Hållbarhetsarbetet är en viktig del i Axelents verksamhet. Genom smarta energilösningar och långs...

4 jun 2020 • Om Axelent, CSR

Miljöansvar, nu och över tid

Frågor om hållbarhet, miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i Axelents totala ver...

13 feb 2019 • Om Axelent, CSR

Axelents miljöarbete – 2019

Ett aktivt och engagerat hållbarhets- och miljöarbete är centralt för Axelent. Två satsningar på...

19 sep 2017 • Om Axelent, CSR

Axelent förser sju familjer med rent vatten

Väggmålningen i Axelents sporthall var så pass stor i både omfång och ekonomiska mått mätt, så de...