Axelent satsar på den nordiska marknaden och samlar all försäljning och montage i gemensamt bolag!

Hillerstorp, Sverige - Axelent, en ledande helhetsleverantör av säkerhetsprodukter inom industri, bygg, lager och logistik, meddelar idag en betydande strategisk förändring. Från och med årsskiftet 2024-01-01 sammanförs Axelent AB:s försäljningsaktiviteter på den nordiska marknaden under det nya dotterbolaget Axelent Nordic AB. Detta steg innebär en sammanslagning av försäljnings- och montageverksamheterna från Axelent Safe-X AB in i Axelent Nordic AB och en successiv utfasning av varumärket Safe-X.

"Genom denna omstrukturering stärker vi vår närvaro och förmåga att leverera helhetslösningar för säkra arbetsplatser i Norden. Vårt mål är att alltid vara nära kunden, förstå deras specifika behov och erbjuda lösningar som överensstämmer med de lokala säkerhetsföreskrifterna," förklarar Karin Sandén Ahlqvist, VD för Axelent AB gruppen.

Denna strategiska satsning möjliggör för Axelent att bredda och fördjupa sin servicekapacitet – från initial rådgivning och anpassad design till effektiv och säker installation av maskinskyddslösningar, påkörningsskydd och optimerade förrådslösningar. Med den samlade kompetensen och de förstärkta resurserna inom Axelent Nordic AB, står vi nu rustade att erbjuda en oöverträffad service och expertis. 
Vår utökade närvaro på den nordiska marknaden, kombinerat med vår förmåga att snabbt anpassa oss efter kundspecifika krav och säkerhetsstandarder, säkerställer att vi kan erbjuda en heltäckande service. 

Detta innebär att vi inte bara levererar högkvalitativa säkerhetsprodukter, utan även en kundupplevelse som bygger på förtroende, expertis och en djup förståelse för varje unikt arbetsplatsbehov. Vårt engagemang i varje kundprojekt sträcker sig långt utöver det konventionella, där vi inte bara fokuserar på att leverera produkter, utan på att skapa varaktiga och säkra arbetsmiljöer som gynnar både produktivitet och välbefinnande för företaget i stort. Varje människa bör ha en säker arbetsplats. 
Vi är glada över att kunna utöka vårt erbjudande och ser fram emot att fortsätta växa tillsammans med våra kunder i Norden," tillägger Erik Wiström, VD för Axelent Nordic AB.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Nyheter

Erik Wiström, Försäljningschef i Norden reflekterar över 2023

2023 – Ett händelserikt år präglat av spännande möjligheter och givande samarbeten

Karin Sandén Ahlqvist tillträder som VD för Axelent

Karin Sandén Ahlqvist har utsett som ny VD för Axelent AB. Karin har sedan 2019 varit Marknadsche...

Säkerhet är vad vi möter i vårt dagliga liv

Skydd för industri och lager som skapar säkra miljöer och underlättar arbetet 

Axelent är en komplett leverantör. Vi skapar säkra arbetsmiljöer.

Vi är en komplett leverantör av säkerhet till din produktion, lager och fastigheter

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.