Article Design Of Product 800X530)

 

Produktutveckling  med sunt förnuft

Det mesta i vårt sortiment är uppbyggt utifrån två ord: sunt förnuft. Johan Axelsson, teknisk chef på Axelents huvudkontor, förklarar att det sunda förnuftet leder till enkla lösningar – vilket i slutändan är det som kunden vill ha och behöver.
– Användarvänlighet kan aldrig underskattas, framhåller Johan.

 

Vad skiljer då maskinsäkerheten idag från 1990?

Utvecklingen har gått från att mestadels dela av lokaler och lagerytor samt säkra att robotar eller maskiner är inhägnade, till att fokusera på personalsäkerhet. Farliga zoner ska markeras med tydliga gränser så att arbetsmiljön för de anställda tryggas.

Ständig utveckling och förändring är en del av Axelents DNA. Men det som enligt Johan definierar utvecklingen för företagets produkter är framtagandet av X-Guard-serien.

– Där gjorde vi om allting in i minsta detalj och skapade på så sätt ett mycket mer flexibelt och bredare standardutbud för våra produkter. X-Guard satte en helt ny standard för oss, som är enklare att bygga vidare ifrån. Och det är just det enkla som kan vara svårt. Vi lägger ner väldigt mycket tid på att komma på de enkla lösningarna för våra kunder.

Ett definierande ögonblick var när X-Guard-serien lanserades 2008

Johan har varit drivande i företagets produktutveckling och design. Fokus har länge legat mer på att produkterna ska uppfylla kraven för produktion än att de ska vara spektakulära att betrakta. Nuvarande produktchef för egentillverkade produkter, Mikael Ström, berättar att Axelent idag arbetar hårt med att vara nära marknaden och att ständigt bli bättre på att ta till sig kundernas respons.

– Fokus ligger alltid på användarperspektivet. Att vi har blivit bättre på att lyssna av marknaden och ta fram det marknaden behöver är viktigt för vår produktutveckling. Vi är och har varit duktiga på att ’Axelentifiera’ produkter: att klä dem i tilläggsvärden och detaljer.

Mikael ström har ett övergripande ansvar för de produktansvariga på Axelent, som agerar som projektledare. Fördelen med att både leda produktionen och äga produkten är att bokstavligen kunna följa processen hela vägen, från ax till limpa – från produktionsstart till dess att produkten presenteras på marknaden.

– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter på marknaden, både mindre produkter som stöttar våra befintliga, och större produktkoncept som ska ersätta våra befintliga. Vi har en lista på ett 20-tal nya produkter för framtiden och försöker alltid att hitta en design som gör att produkterna får en tydlig Axelentprofilering. Det kan vara en liten försjunkning i materialet, med ett X eller Axelentloggan synlig, berättar Mikael Ström. Ett definierande ögonblick var som sagt när X-Guard-serien lanserades 2008. 

Som en liten länk i en större kedja, där allting hänger ihop i den slutliga helheten

Maskinskyddsserien fick med sin enkelhet och användarvänlighet en enorm genomslagskraft, och har banat väg för Axelents intåg på världsmarknaden. Både Johan Axelsson och Mikael Ström poängterar hur X-Guard har förenklat produktarbetet genom att kunderna vet vad de får. Företaget har fått en tydligare designlinje att följa vid framtagning av nya produkter. Varje Axelentprodukt ska fylla ett syfte och, som sagt, fokusera på användarvänlighet.

Ett liknande definierande ögonblick skedde 1999, då den svartgula loggan tillkom och manéret implementerades i produkternas design. Färgerna gifte sig snyggt och satte sig snabbt, vilket märktes internt och gav respons från kunderna.

– Från början var stolparna svarta och nätet gult, men vi bytte till gula stolpar och svart nät. Vi ville att stolparna skulle dra till sig uppmärksamheten och att det skulle gå att uppfatta faran genom nätet, säger Johan.

Idag ingår det mesta, från kabelstegar och industriväggar till maskinskydd, i Axelents produktsortiment. Sortimentet kompletteras kontinuerligt med uppdaterade eller nya produkter. Varje nyhet blir en del av den osynliga röda tråd som löper genom det svartgula – som en liten länk i en större kedja, där allting hänger ihop i den slutliga helheten.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Maskinskydd

Det naturliga första valet av passagedörr

Enkel slagport – det naturliga första valet av passagedörr. Klicka dig vidare för att djupdyka i...

Enkel slagport – det naturliga första valet av passagedörr

Vår enkla slagport är det naturliga valet av passagedörr och nödutgång. Dörren lämpar sig i de fl...

Den nya dörren som du kan koppla bort och rulla åt sidan

Den nya avtagbar slagport för X-Guard-systemet är en mobil slagport på hjul som är tänkt att anvä...

Nytt sortiment som komplement i X-Guard familjen

I vissa branscher är den optimala höjden 2500 mm på det omgärdande maskinskyddet. Det har vi tagi...

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.