Varför använda maskinskyddspaneler av plåt i en automationsanläggning?

Vilken typ av maskinskyddspanel som ska användas beror på den specifika tillämpningen och vilken skyddsnivå som krävs. Varje typ av panel har sina egna fördelar och nackdelar. Våra plåtpaneler är tillverkade av massivt material och ger det bästa skyddet mot kollission eller intrång. De används ofta i högrisktillämpningar där en hög skyddsnivå är nödvändig. Plåtpaneler används ofta i automationsanläggningar för att ge en fysisk barriär mellan arbetare och automatiserade maskiner. Det finns flera skäl till varför dessa paneler är viktiga: 

 

Det finns flera skäl till varför plåtpaneler kan vara att föredra framför nät- eller plastpaneler när det gäller automationsanläggningar:

Säkerhet: En av de viktigaste anledningarna till att använda maskinskyddspaneler av plåt är att skydda personalen från riskerna med automatiserade maskiner. Dessa paneler kan förhindra att människor kommer i kontakt med rörliga delar, flygande föremål, svetsrobotar eller andra potentiella faror. Genom att använda maskinskyddspaneler kan arbetsgivaren skapa en säkrare arbetsmiljö för sina anställda. 

Sekretess: I vissa fall kan plåtpaneler vara att föredra av integritetsskäl. Om en anläggning till exempel innehåller känslig utrustning eller känsliga processer, som svetsrobotar, kan plåtpaneler hindra obehörig personal från att se eller komma åt dessa områden. 

Hållbarhet: Plåtpaneler är i allmänhet mer hållbara än nätpaneler. De tål kraftiga kollissioner och är mindre benägna att bli skadade eller skeva med tiden. Detta kan spara företag pengar på ersättningskostnader och minska behovet av frekvent underhåll. 

Bullerreducering: Plåtpaneler kan också ge bättre bullerreducering än nätpaneler. De kan bidra till att dämpa buller från maskiner och minska den totala bullernivån i anläggningen, vilket kan förbättra arbetsmiljön för alla anställda i lokalen. 

Hygien: Plåtpaneler är lättare att rengöra och sanera än nätpaneler. De har inte samma ytor där bakterier och andra mikroorganismer kan växa, vilket innebär att de lättare kan steriliseras och hållas rena. 

 

Många länder har strikta regler för säkerhet på arbetsplatsen, och med hjälp av maskinskyddspaneler kan man hjälpa anläggningarna att uppfylla dessa krav.  
Att följa säkerhetsbestämmelserna skyddar inte bara personalen, utan kan också hjälpa företagen att undvika böter och andra påföljder. 

Valet av maskinskyddspanel beror på applikationens specifika krav och tar hänsyn till faktorer som storlek och typ av föremål som ska skyddas, vilken skyddsnivå som krävs och i vilken miljö panelen ska installeras.  

Samråd med en säkerhetsexpert kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut! 

Ta reda på mer om vårt maskinskyddssortiment här.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Maskinskydd

Nu hittar ni vår nya golvlist för dörrar i Axelent Xperience

Golvlisten förhindrar olyckor om mindre föremål skulle falla till golvet

Axelents nya golvlist för dörrar

En golvlist som passar perfekt med X-Guard maskinskydd och lager- och industri automations produkter

Upptäck fördelarna med vårt smarta klickfäste

Klickfunktionen gör det smidigt och framförallt snabbt att montera och inga andra verktyg eller f...

Säkerhetsinnovationer genom tiderna: Ta ditt skydd till nästa nivå!

Vår vardag präglas av en rad olika situationer där säkerheten spelar en nyckelroll och inte kan e...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.