Risken att bli inlåst och utrymningsmöjligheter

Vid installation av maskinskydd, är maskintillverkarnas avsikt vanligtvis att förhindra människor att ta sig in i en riskzon. Men när du tittar på nätväggarna från insidan blir det som en "bur" som håller tillbaka en fara. Buren kan bli helt tillsluten när en dörr med säkerhetsbrytare läggs till. Även om avsikten inte är att man ska befinna sig i riskområdet så händer det att människor olyckligtvis låses in i buren tillsammans med faran. Det är som att vara "inlåst i en bur tillsammans med ett lejon". 

En säkerhetsbrytare säkerställer att åtkomstdörren till en riskzon inte kan öppnas när faran är i rörelse. Generellt måste man begära tillstånd för att låsa upp och öppna dörren. Styrsystemet kan räkna ner i tid eller vänta på en signal från en positionssensor eller vridgivare som indikerar att en farlig rörelse har stoppats. I de flesta fall är styrsystemet dessutom konstruerat att förhindra upplåsning av dörren även vid strömavbrott (säkerhetsbrytare med ”lås upp med ström”). 

Detta ger upphov till en fara som ibland förbises, eftersom den är sekundär: människor kan låsas in i farozonen. Naturligtvis kan du alltid klättra över staketet. Men vissa säkerhetsgaller är 2,5 m höga eller till och med högre, vilket gör flykten till ett riktigt stunt. Dessutom är det farligt och förbjudet!  

Vissa riskzoner har dessutom tak eller är täckta med nätväggar avsedda för att fånga upp fallande föremål. Om så är fallet kan en operatör bli instängd. 

På vilka sätt kan man förhindra risken att bli inlåst? 

Säkerhetsbrytare har en så kallad "nödöppningsfunktion", som gör det möjligt att låsa upp strömbrytaren utanför riskzonen och därmed öppna dörren. Men det kräver att någon kommer till undsättning för den inlåsta personen utifrån. Att skrika på hjälp kan ta för lång tid. 

Därför kan många brytare beställas med tillägget "utrymningsfunktion". Denna funktion gör det möjligt att trycka på en knapp eller trycka ner en dörrspak på insidan som frigör dörrens låsning. Samtidigt kommer detta att lösa ut säkerhetskretsen, vilket gör att maskinen stannar eller att faran upphör så snabbt som möjligt.  
Detta liknar ett nödstopp och därför är knapparna eller handtagen röda i de flesta fall (gröna i icke låsbara system – det är färgen för utrymnings- och räddningsvägar). Installationen av ”utrymningsfunktion” är dock inte obligatorisk.  

Bilden visar X-Lock L66-21-L/R utrustad med brytare B-614.

När bör du överväga att installera ”utrymningsfunktion”? 

Automatiska lager 

Svaret är självklart när det kommer till automatiska lager med spårberoende lager- och hämtningsutrustning (S/R-maskiner).  

Standarden typ C för dessa system (EN 528) kräver att dörrar i maskinskyddet måste öppnas utåt och alltid kan öppnas från insidan utan nyckel. Från utsidan är öppning endast tillåten med nyckel (avsnitt 4.10.4.2).  

Axelents X-It lås och det relativt nya X-It Electric finns båda med utrymningsfunktion och är därför generellt lämpliga för sådana applikationer. En extra gränslägesbrytare kommer dock att behövas för att kommunicera dörrens status till styrsystemets säkerhetskrets. 

Tillverkning 

Om du kör någon annan typ av tillverkningssystem bakom ett säkerhetsskydd, bör du installera säkerhetsbrytare med utrymningsfunktion om alla eller flera av följande villkor är sanna:  

  • Området bakom dörren tillåter närvaro av personer. 
  • Det finns faror i det området. 
  • En person på insidan av cellen kan av misstag gömma sig för andra, så att hen oavsiktligt kan låsas in (till exempel kan en person vara utom synhåll för en operatör som står utanför dörren eller vid en kontrollpanel på grund av en del av maskinen eller ett kontrollskåp skymmer honom/henne). 
  • Förreglings- och säkerhetsanordningen på dörren är inte förberedd för att förhindra oavsiktlig stängning och aktivering av säkerhetslåset (med nuvarande brytares konstruktioner kommer detta knappast att vara fallet. De flesta brytare tillåter att man fäster ett hänglås för att förhindra att dörren stängs. Men tyvärr så gör få människor det). 

Bilden visar vårt X-It Electric med utrymningsfunktion.

Lås med panikfunktion kan rädda liv 

Maskintillverkare och tillverkningsföretag måste sätta upp ett så kallat "lock-out/tag-out" (LOTO) system som säkerställer att maskiner inte kan startas medan någon arbetar med den. Ofta kräver LOTO-strategin att städ- och underhållspersonal sätter på ett hänglås på dörrbrytaren för att förhindra att dörren stängs.  
Tyvärr misslyckas personalen ofta med att följa sådana anvisningar. Därför är det en bra idé att installera ”utrymningsfunktion”, som hjälper till att rädda livet på någon som gjorde ett farligt misstag och blev "inlåst i en bur tillsammans med ett lejon". 

Dessa rekommendationer är baserade på följande källor i standarder: ISO 12100 avsnitt 6.3.5.3, ISO 11161 avsnitt 8.9 samt  ISO 14119 avsnitt 6.2.3 och ISO 14120 avsnitt 5.2.3). 

Läs mer säkerhetsartiklar på vår Safety Hub.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

När behöver vi använda en dörr med säkerhetsbrytare i stället för en avtagbar panel?

I vissa applikationer kan maskinskydd behöva öppnas regelbundet. Vilka regler gäller?

Förebygg låsmanipulation

Många allvarliga arbetsplatsolyckor sker på grund av manipulering av låset på den säkerhetsutrust...

Vårt elektriska cylinderlås är patenterat och har en unik låsfunktion

Låt oss visa dig hur du installerar det och hur indikationerna fungerar 

Välj rätt lås och vilken säkerhetsklass behövs för din verksamhet?

Vad ska man tänka på när man väljer lås och vilken säkerhetsklass behövs för din verksamhet 

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.