30 år av global expansion

Ända sedan Axelent bildades under hösten 1990 har siktet varit inställt på en marknad som varit större än den svenska. Blicken har varit riktad mot horisonten och strävan efter att utforska nya regioner har ständigt funnits där. Expansionstanken är således en viktig del av företagets DNA.

Global expansion)

 

Det som började med de nordiska länderna och Tyskland har idag vuxit och utvidgats till en verksamhet i 60-talet länder och en omsättning på 800 mkr. I de länder där Axelent inte finns representerat med det egna bolaget har företaget nära samarbeten med partners, återförsäljare och dotterbolag.

- Det är storleken på marknaden som avgör. Alla marknader är ju inte i paritet med den tyska, med en omsättning på omkring 100 mkr. På mindre marknader sker försäljningen därför via olika samarbetspartners och distributörer. Ser vi däremot en stark tillväxtpotential på den aktuella marknaden strävar vi alltid efter att i största möjliga mån ha vårt eget bolag på plats och renodla försäljningen mot våra egna produkter, säger Stefan Axelsson, exportchef på Axelent.

I skrivande stund bygger Axelent vidare på sin närvaro i Asien, med exempelvis ett nytt logistikcentrum i Bangkok och utökad verksamhet i bland annat Thailand, Vietnam och Indonesien. Företaget sneglar även på utvecklingen i Syd- och Mellanamerika för vidare expansion i länder som Chile, Peru, Mexiko och Brasilien, samt marknaderna i Ryssland och vissa afrikanska länder där det också händer mycket av intresse.

Stefan Axelsson

 

Globalt sett återfinns Axelents största kunder inom automatisering-, bil- och flygindustrin – direkt eller som underleverantörer. Oavsett inom vilka marknader kunderna är verksamma så överväger likheterna skillnaderna, menar Stefan.

- Syftet med våra produkter är detsamma oavsett var i världen kunden är verksam – att skydda människor och öka säkerheten på arbetsplatsen. Sedan kan mentaliteten och bakgrundskunskapen variera en del mellan västländer och utvecklingsländer. Här har vi ett mer utbyggt regelverk som t.ex. omfattar personal och vi har större förståelse för mjuka värden.

En av de största lärdomarna man dragit under åren är att saker och ting alltid tar lite längre tid och kostar lite mer än man först tänkt sig.

- Även om man har världens bästa produkt så kan det ibland vara svårare och mer tidskrävande än man tror. Säljprocessen med personliga möten tar mycket tid i anspråk och vi lägger idag stora resurser på internutbildning av vår personal. I framtiden kommer troligtvis merparten av försäljningen ske digitalt, vilket betyder att vi måste hänga med i utvecklingen och anpassa oss efter de nya förutsättningarna.

En annan insikt är att världen faktiskt har blivit mindre under de 30 år som Axelent varit verksamma.

- Avstånden har minskat och ingenting känns speciellt långt borta idag. Dagens kommunikationer har förkortat avstånden mellan oss och resten av världen och gjort det smidigare att ta sig mellan platser och bedriva verksamhet i olika länder oavsett var de ligger.

Axelent växer i Asien)

 

Men att ta sig an nya marknader kan i många fall kräva ett större mått av research för att lära sig den lokala kulturen och vilken säljapproach som fungerar just där. Saker som funkar i ett land kan vara helt fel i ett annat.

- För att närma sig de som inte har kunskapen och kanske tror att de själva kan svetsa ihop liknande produkter ute på gatan krävs ett större mått av utbildning. Att få kunden att inte stirra sig blind på priset utan istället se att vi säljer en helhetslösning som ger ett mervärde. Att vi är leverantören som alltid tar ansvar och löser problemen.

Det är just helheten och flexibiliteten i företagets produkter som är den viktigaste framgångsfaktorn, enligt Stefan. Basprodukter som är enkla och smidiga att bygga på och addera komplement till. Och som kommer fram i tid.

- Oavsett var i världen du befinner dig ska du alltid känna dig trygg med en snabb leverans av väl packade produkter. Det ser ut på exakt samma sätt i USA som i Sverige eller Indien. Det är en enorm styrka, avslutar Stefan.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Artiklar

9 sep 2021 • Artiklar

Axelent Safety Group tar säkerhetsfrågorna till nya höjder

Ända sedan starten för 30 år sedan har säkerhet i våra kunders produktion varit Axelents huvudfok...

8 sep 2021 • Artiklar

Axelent delar årligen ut ett språkstipendie

Axelent delar årligen ut ett språkstipendie till en elev, på den lokala gymnasiumskolan GKC, som...

31 aug 2021 • Artiklar

Den nya dörren som du kan koppla bort och rulla åt sidan

Den nya avtagbar slagport för X-Guard-systemet är en mobil slagport på hjul som är tänkt att anvä...

19 aug 2021 • Artiklar

Investera i säkerhet som uppfyller kraven

För företag inom industrisektorn, är det viktigt att arbeta kontinuerligt för att förbättra säker...