Lås / säkerhet

Euchner MGB

3D
Euchner MGB (Multifunctional Gate Box) är ett unikt förregling- och lås system för skydd av dörrar vid maskiner. Fyra stycken LED indikerar information om låsets status.  Låset har en intelligent plunge vars läge detekteras med en RFID transponder som har en helt unik kod. Detta omöjliggör manipu... Få din offert nu

Modeller

CAD Artikel Beskrivning  
B-135 Euchner MGB-L1H-ARA-R-121061 mek låsning, höger/vänster, 2 tryckknappar
1
B-136 Euchner, Nödöppningshandtag MGB 100465
1

Nedladdningar

Euchner MGB

Produktinformation

T10-30

Monteringsguide

T10-31

Monteringsguide

T10-33

Monteringsguide

T10-34

Monteringsguide

Tekniska specifikationer

Euchner MGB (Multifunctional Gate Box) är ett unikt förregling- och lås system för skydd av dörrar vid maskiner. Fyra stycken LED indikerar information om låsets status. 

Låset har en intelligent plunge vars läge detekteras med en RFID transponder som har en helt unik kod. Detta omöjliggör manipulering samtidigt som det möjliggör att man med MGB kan uppnå högsta säkerhetskategorin kategori 4 / PLe enligt EN ISO 13849-1 / SIL 3 enligt EN 62061.

Under locket sitter en mekanisk upplåsning som gör att det går att öppna låset vid spänningsbortfall. Euchner MGB har ett mekaniskt dörrstopp i metall, dessutom finns markeringar för enkel injustering av handtagsmodulen. Handtaget är kraftigt och greppvänligt av metall, och kan roteras i steg om 90 grader för att passa installationen. Nödhandtaget på insidan hjälper personal som av misstag blivit kvar i det farliga området. Vid aktivering öppnas dörren omgående samtidigt som maskinen stängs av. 

Vid serviceutförande inne i det farliga området kan en bygel fällas ut, vilket omöjliggör att dörren kan förreglas. Här finns också plats för tre hänglås.

Under the hood sits a mechanical unlocking system which makes it possible to open the lock on power failure. Euchner MGB has a mechanical door stop in the metal, and markings for easy adjustment of the handle module. The handle is made from strong and easy-grip metal, and can be rotated in 90 degree increments to suit the installation.

As an accessory there are emergency handles for mounting on the inside. It personally helps to evacuate the dangerous area in an emergency. The emergency release handle on the inside helps staff accidentally left in the danger zone. When activated, the door opens immediately and the machine is turned off. 

During service execution inside the hazardous area a bolt tongue can be folded out, which prevents the door to be locked. On the jumper it’s also room for three padlocks.

Försäljningskontakt
Sven-Erik Andersson
Sven-Erik Andersson

Försäljning Industri

Försäljning/Affärsutveckling Industri (Östra Sverige)

Sofia Björk
Sofia Björk

Försäljning Industri

Försäljning/Affärsutveckling Industri (Västra Sverige)

Simon Palm
Simon Palm

Försäljning Industri

Försäljning/Affärsutveckling Industri (Mellan och Norra Sverige)