Examensarbete & praktik

Gör din praktik eller examensarbete på Axelent

På Axelent vill vi ge dig som student möjlighet att tillämpa dina nyförvärvade kunskaper. Vi ger dig en perfekt plattform för att omsätta ditt lärande i praktiken och samla erfarenhet inför din yrkeskarriär.

Börja din framtid på Axelent

Vi är alltid på jakt efter begåvade och drivna människor som kan stärka vårt företag och ta sig an våra utmaningar. Det kan handla om ett examensarbete, masteruppsats eller yrkesutbildning som utförs hos Axelent och som ger dig nya infallsvinklar och perspektiv samtidigt som det bidrar till din personliga utveckling. Nu kan du tillämpa de kunskaper du har fått under utbildningen och omsätta dem i praktiken. Du får en inblick i vårt företag och vår verksamhet. Det kan också hända att du ger oss nya idéer och därigenom bidrar till vår utveckling.

   

Områden för studenter

    • Forskning och utveckling av produkter
    • Leveranskedjan
    • Produktionsprocesser
    • Processflöden
    • Kommunikation/marknadsföring

 

Börja din framtid hos oss! Skicka din ansökan till vår HR-chef Cecilia Davidsson.

Bifoga ditt CV och ett personligt brev. Vi går igenom ansökningarna kontinuerligt.

    

Cecilia Davidsson

HR-chef
+46 (0)370-37 37 58
E-post

Examensarbete & praktik

Intervju med studenter hos oss

Anna Hansson studerar Industriell organisation och ekonomi med inriktning mot logistik och ledning vid JTH (Jönköpings Tekniska Högskola).

 

Kan du berätta lite om vad du har fått göra här?

Jag har haft mest fokus på att lära mig om flöden både inom produktion och i lager. Jag har till exempel fått titta på hur flödet av en container ser ut, liksom flödet av en kundunik order. Men jag har också fått besöka alla avdelningar och intervjua avdelningschefer och fått lära mig om deras yrkesroller.

Karl Ekström gör sin VFU på Axelent som en del av sina studier i HR med inriktning mot företagsekonomi.

 

Kan du berätta lite om vad du gör här? Vad innebär din praktik?

Huvudsakligen syftet med att göra VFU här är för att följa med någon som jobbar inom HR på en arbetsplats. Så jag följer med Cecilia som är HR-chef, och min handledare, i hennes vardag. Jag får följa med henne under dagen genom möten, bollar idéer och tankar, helt enkelt lära känna organisationen och yrket.

Examensarbete Axelent

Ebba Knutsson studerar till civilingenjör vid Luleå Tekniska Universitet och gör sitt examensarbete hos oss på Axelent som en sista del av sin utbildning.

Kan du berätta lite om vad du gör för examensarbete här?

Mitt examensarbete fokuserar på området Hållbara Inleveranser eller ”Supply Logistics” som det kallas. Jag tittar på Axelents råmaterial (komponenter) som kommer från leverantörer och vilka utvecklingsmöjligher det finns i den leveransprocessen genom de beslutsverktyg som finns (decision making tools).

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.