Konsten att tjäna mer pengar i befintlig produktion

Axelent Engineering erbjuder numera också lösningar för de delar i fabriksflödet som nödvändigtvis inte behöver, eller kan, automatiseras. Med hjälp av kartläggningar bestående av visuella inspektioner, intervjuer, analys av tillgänglig data och i vissa fall även tidsstudier framställs rekommendationer för hur det berörda området ska utvecklas för att bli mer effektivt och produktivt.

Enginnering.jpg)

 

Andreas Erlandsson, Logistikanalytiker:
”Tanken är att kunden ska få ett bra beslutsunderlag för att anpassa flödet med maskiner, kompetens, rutiner, personal med mera för att få en perfekt balans mellan kostnadseffektivitet och leveransservice.” 

Kvicka och uppskattade utvärderingar
Andreas har kartlagt och genomfört utvärderingar gällande tillverknings-och lagerflöden samt produktionsavsnitt hos några av södra Sveriges största företag. Vid uppdragen var Andreas på plats under några veckors tid för att utvärdera statusen och vad som bör genomföras i framtiden för ett av produktionsflödena.

Ett detektivarbete
”Upplägget på undersökningen består av att först genomföra en mer översiktlig kartläggning för att identifiera problemområden och avgränsa delar som inte har en lika stor påverkan på flödet. Vi brukar även kontrollera de angränsande avsnitten då det finns en risk för att dessa påverkar flödet. Om jag ifrån början har en större överblick över flödet är det lättare att ge lösningar som är bra ur ett helhetsperspektiv för företaget, vilket också är något som Axelent Engineering alltid eftersträvar.”

Kartläggning ger helikopterperspektiv
Den övergripande kartläggningen består av inspektioner, intervjuer med berörda personer från olika delar av fabriken och kontrollering av den orderdata som erhållits, bland annat genom utvalda tidmätningar.

När Andreas skapat sig en överblick kan undersökningen fokuseras till en mer precis del av produktionsavsnittet. En mer detaljerad kartläggning bestående av fler intervjuer och framför allt en mer djupgående analys av både framtagen och erhållen data genomförs då.

Konsten att identifiera roten till problemen
”Det är viktigt att ha en kritisk, eller snarare objektiv, inställning vid intervjuer med personalen, och frågorna ska gärna ställas till folk med olika roller i företaget. På så vis blir det enklare att identifiera var roten till problemen finns. (Problemen behöver nämligen inte alltid vara identiska med de upplevda problemen.)

Det är också viktigt att i möjligaste mån pröva den data som vi får av företaget, eftersom personer från olika delar av organisationen kan ha olika syn på problemet. Med hjälp av stickprover som innehåller tidtagningar och beräkningar kan det ofta konfirmeras om informationen är riktig eller inte.”

Slutsatsen: Spara pengar med enkla justeringar
”Avslutningsvis. Kartläggningsanalyserna baseras, som tidigare nämnts, på ett helhetsperspektiv. För att minska  slöseri och effektivisera flödet influeras ofta också slutsatser och rekommendationer av Lean. Generellt sett har våra analyser sänkt kostnaderna. Även lagerverksamheten har besparingar att hämta. Till exempel kunde ett av företagen vi hjälpt via analyserna minska den genomsnittliga orderplocktiden med åtminstone tio procent. Detta endast med hjälp av några få justeringar i proceduren.

Med tanke på den relativt korta tid som analyserna pågick finns det alltså goda skäl till att utvärdera företagets produktionsflöde. I värsta fall ges ett kvitto på att flödet är effektivt och lönsamt men mer troligt är att analysen frambringar möjligheter för att sänka kostnaderna markant och samtidigt behålla eller förbättra servicen gentemot kunderna.”

Vill du hellre läsa X-News i PDF-format?

Läs hela X-News här!

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och X-NEWS

Härlig vinter

En riktigt härlig vinter önskar vi på Axelent.

Axelent levde upp till kraven

Evomatic har under en tid arbetat med ett större wellpapp-projekt till en ledande aktör på markna...

Stämningsfullt i Axelent Arena

– In The Name Of Love

Från idé till IRL

Utmaningen med att sitta och rita upp en modell i datorn är att det oftast är väldigt svårt att f...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.