En bok som gör Axelent bättre

Verksamhetshandboken

Många företag har en verksamhetshandbok. För en del fungerar den mest som kosmetika, men för Axelent är det en förbättringsbok. Om kvalitet vore en religion skulle verksamhetshandboken vara dess bibel.

Jim.jpg)

 

Lars Sahlström, ägare Sahlström Kvalitet & Miljö:
”Jag har arbetat tillsammans med Axelent och deras kvalitetsfrågor under de senaste 15 åren. Kvalitet är något vi jobbar väldigt aktivt med och Axelent ligger absolut i framkant när det gäller den här sortens frågor. Tillsammans med Axelents Jim Sundgren genomför jag interna revisioner ungefär sex gånger om året. I arbetet ser vi bland annat till att rutinerna efterlevs och att berörd personal känner till rutinerna. Vi identifierar också de förbättringsmöjligheter vi stöter på.”

Jim Sundgren, inköp/kvalitet:
”Kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående teamwork, där allt och alla samordnas för att löpa så friktionsfritt som möjligt. Inte bara vår egen personal, vårt produktionssätt och våra produkter – även leverantörerna genomgår kvalitetsvalidering. Vi har uppföljningsarbeten med flertalet leverantörer – ibland kvartalsvis, ibland 1-2 gånger per år. Dessutom får de en kvalitetsrapport varje månad där deras produkt- och leveranssäkerhet redovisas och bedöms.”

Ett teamarbete för att säkerställa Axelents värdeord
”När en leverantörsförsändelse ankommer till oss på Axelent görs en mottagningskontroll där vi mäter och kontrollerar angivna kontrollpunkter på artikeln. Detta gör vi för att undvika att vi i vår tur skickar felaktiga artiklar/ordrar vidare. Vår ambition är att leverantörerna på sikt ska bli Axelent-certifierade i olika kategorier för att på så sätt bli (ännu) mer delaktiga i vår verksamhet.”

Snabbt måste också vara rätt
”Axelents kanske främsta signum är snabbheten. Från det att ordern kommer in till kundtjänst går det undan, men snabbheten är inte mycket värd om ordern är felaktig. Vårt kvalitetsarbete, verksamhetshandboken, blir facit. Det är dock inget statiskt facit, utan varje avvikelse under vägen påverkar verksamhetshandboken. Eller som vi väljer att se det, förbättrar den.”

Jim Sundgren, inköp/kvalitet

Vill du hellre läsa X-News i PDF-format?

Läs hela X-News här!

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och X-NEWS

Härlig vinter

En riktigt härlig vinter önskar vi på Axelent.

Axelent levde upp till kraven

Evomatic har under en tid arbetat med ett större wellpapp-projekt till en ledande aktör på markna...

Stämningsfullt i Axelent Arena

– In The Name Of Love

Från idé till IRL

Utmaningen med att sitta och rita upp en modell i datorn är att det oftast är väldigt svårt att f...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.