En avvikelse är en möjlighet till förbättring

Kvalitet är närmast att betrakta som en hygienfaktor nu för tiden. Det är något man tar för givet. Axelents utmaning är att kombinera värdeorden (snabbhet, service, säkerhet och smarta lösningar) med bibehållen kvalitet. Denna utmaning arbetar vi med på daglig basis och vi har skapat ett särskilt kvalitetsteam vars uppgift är att förvandla avvikelser till framgång.

High.jpg)

 

Förenklat kan man säga att rätt sak ska levereras vid rätt tidpunkt. Axelents mål är att ligga så nära 100 % som möjligt, och vi är nästan där (vi pratar tiondelar).

Team med fokus på kvalitet 

För att följa upp avvikelser har Axelent skapat ett kvalitetsteam bestående av vd samt ansvariga personer ifrån inköp, kundtjänst, produktutveckling, lager och produktion. Vi träffas två gånger per månad för att lyfta ev. problem och avvikelser. Vi ser avvikelserna som möjligheter till förbättring och agerar därför snabbt.

Kvalitet kräver delaktighet

Kvalitetsteamets arbete presenteras som måluppföljning via kvalitetsrapporter varje månad. Dessa läggs upp på intranet och är tillgängliga för hela organisationen, inklusive dotterbolag och säljorganisationer.

Kvalitetsarbete handlar inte alls enbart om produktens beskaffenhet utan kvalitetstänket löper som en röd tråd genom hela Axelent, från kundtjänst, lager/produktion och logistik. Vi ansvarar för hela kedjan från inköp till slutdestination. Det är upp till oss att välja rätt speditör och rätt emballage för att säkerställa att Axelentprodukten  kommer fram på utlovad tid, att försändelsen innehåller önskad Axelentprodukt och att den är hel. Kvalitet i varje steg är nyckeln till framgång.

En färgsprakande höst önskar jag er alla!

Mats Hilding, vd, Axelent AB

undefined

Vill du hellre läsa X-News i PDF-format?

Läs hela X-News här! 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och X-NEWS

Härlig vinter

En riktigt härlig vinter önskar vi på Axelent.

Axelent levde upp till kraven

Evomatic har under en tid arbetat med ett större wellpapp-projekt till en ledande aktör på markna...

Stämningsfullt i Axelent Arena

– In The Name Of Love

Från idé till IRL

Utmaningen med att sitta och rita upp en modell i datorn är att det oftast är väldigt svårt att f...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.