Domedagsvalvet – mänsklighetens reservhårddisk

År 2050 beräknas jordens befolkning uppgå till tio miljarder människor. Samtidigt ställer klimatförändringarna den globala matproduktionen inför nya svårigheter. Begravt inne i den arktiska permafrosten finns vetenskapens plan för att möta utmaningen. Domedagsvalvet är världens säkraste fröbank – byggd för att klara allt från naturkatastrofer till kärnvapenkrig.

Bakom den futuristiska entrén döljer sig en konstruktion utformad för att klara allt från kärnvapenkrig till jordbävningar. Svalbards globala frövalv, eller Domedagsvalvet, togs i bruk 2008. Det är ett gigantiskt kassaskåp för en av mänsklighetens viktigaste resurser – den genetiska mångfalden.

Valvet.jpg)

 

Svalbard är en parallell till en reservhårddisk

– Många fröbanker runt om i världen befinner sig i fara. Några förlorar frön på grund av naturkatastrofer, andra på grund av krig, ytterligare andra på grund av korruption eller brist på resurser. Då kommer Svalbard in. Det är en parallell till en reservhårddisk, vi är en backup för fröbanker världen över, säger Åsmund Asdal, verksamhetschef på NordGen som driver valvet.  

Fröerna förvaras i ett utsprängt bergrum 100 meter in i permafrosten och är utformat för att klara den globala uppvärmningen. Även om de mest oroväckande klimatprognoserna slår in garanterar permafrosten att fröerna håller sig frysta i åtminstone 200 år.

Den biologiska mångfalden utarmas

På 1960-talet spreds en rad nya jordbruksmetoder över världen. Kombinationen hybridfrön, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel gav dramatiska produktivitetshöjningar men fick samtidigt till följd att en stor del av den biologiska mångfalden inom jordbruket försvann. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation uppskattar att 75 procent av de grödor som odlades vid 1900-talets början gått förlorade. För ett sekel sedan hade exempelvis Indien över 100 000 rissorter. I dag återstår några tusen, och utvecklingen har sett likadan ut världen över.

I ett kortsiktigt perspektiv är detta inget skäl till oro, men för den framtida matförsörjningen är det en ödesfråga. Vi har klimatförändringar, överbefolkning och hunger. Vi behöver den genetiska variationen för att förädla grödor, säger Roland von Bothmer, tillförordnad direktör på Nordgen.

Domedagsvalvet2.jpg

 


Domedagsvalvet skyddar vår framtid

För att motverka bortfallet i biologisk mångfald föddes fröbankerna. Men systemet har visat sig sårbart. Nationella fröbanker från Rwanda till Irak har skövlats av krig. Domedagsvalvet föddes ur insikten att vår gemensamma framtid krävde ett bättre skydd.

Det är ett svårt tapp för mänskligheten och möjligheten för matproduktion när viktigt genmaterial går förlorat, säger Åsmund Asdal.

Hittills har bara ett enda uttag från Domedagsvalvet gjorts. Fröbanken i Aleppo var länge en viktig distributör av fröer anpassade för regionens torra klimat, men år 2012 slog det syriska inbördeskriget sönder verksamheten. Men så en dag förra året kom en oväntad förfrågan. Forskarna från Aleppo hade återsamlats utanför landet och ville återuppta sitt arbete.

De hade skickat sitt backupmaterial till Svalbard när valvet öppnade. Nu har de öppnat verksamhet i Marocko och Libanon, vi skickade 40 000 fröprover så att de kunde fortsätta jobba direkt. Det här är ett talande exempel på varför vi behövs, säger Roland von Bothmer.

Artikelförfattare: Ivar Andersen
Kredit: Norwegian Ministry of Agriculture and Food
Foto: Matthias Heyde

Domedagsvalvet3.jpg)

 


X-Guard utrustat med X-Lock skyddar domedagsvalvets nuvarande drygt 840
000 varianter av fröer.
 

Fakta Domedagsvalvet

• Domedagsvalvet ligger på Spetsbergen, den största av de öar som tillsammans utgör Svalbard. Avståndet till nordpolen är ungefär 130 mil.

• Har frön från 843 400 varianter av grödor vilket gör anläggningen till världens artrikaste fröbank. Med valvets kapacitet att förvara frön från 4,5 miljoner varianter av grödor har insamlingen bara börjat.   

• Förvaltas i enlighet med en trepartsöverens-kommelse mellan Norges regering, genbanken NordGen som finansieras av Nordiska ministerrådet och stiftelsen Global Crop Diversity Trust.

• Valvets atombombssäkra konstruktion är byggd för att avleda tryck vid explosioner. Ett automatiskt system sköter om elektronik, ventilation och
mäter koldioxidnivåer. Valvet är obemannat och öppnas bara när fröer ska deponeras eller tas ut.

• För att nå fröerna måste fyra låsta ståldörrar öppnas. Ingen enskild individ har nyckeln till samtliga dörrar. Närmast fröerna har en vägg av X-Guard monterats.

Läs mer om domedagsvalvet: http://bit.ly/1Vd34rx

Fröer på väg att returneras till ICARDA (internationell fröbank), Syrien.

Vill du hellre läsa X-News i PDF-format?

Läs hela X-News här! 

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och X-NEWS

Härlig vinter

En riktigt härlig vinter önskar vi på Axelent.

Axelent levde upp till kraven

Evomatic har under en tid arbetat med ett större wellpapp-projekt till en ledande aktör på markna...

Stämningsfullt i Axelent Arena

– In The Name Of Love

Från idé till IRL

Utmaningen med att sitta och rita upp en modell i datorn är att det oftast är väldigt svårt att f...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.