Axel på fabriksgolvet – den senaste videon

Axel-at-the-industry-the-movie.jpg)

 

 

Säkerhetsagent Axel på nya äventyr, denna gång inom automationsindustrin. Med det senaste och smartaste inom säkerhetsutrustning tar denna actionfilm med dig på en lärorik resa genom branschens riskfyllda vardag.

Se den på YouTube nu!

Arlig-kostnad-arbetsrelaterade-olyckor.png

 

 

Genomsnittlig kostnad för en olycka som orsakat förlorad tid*

Metallurgi
38 516 euro

Kemikalier, gummi
22 734 euro

Trä, papper, textil, kläder
17 035 euro

* Exempel från Frankrike

Arbetsplatsolyckor – så mycket kostar det företaget

Kostnaderna för bristande säkerhet inom automationsindustrin är stora. Det handlar om allt från viten för brott mot arbetsmiljöregler till driftstopp – och självklart om den drabbade kollegan.

Att arbetsplatsolyckor kan ge allvarliga konsekvenser för såväl den drabbade som för dennes anhöriga, kollegor och chefer har vi på Axelent berört i tidigare artiklar. Men även monetärt kan en arbetsplatsolycka få katastrofala konsekvenser för ett företag. Bara inom EU uppgår den årliga kostnaden för arbetsplatsolyckor till 476 miljarder euro, enligt siffror från European agency for safety and health at work. Utöver emotionella och rent monetära kostnader för att ta hand om den skadade följer en rad indirekta kostnader så som ersättning av utrustning, produktionsstopp, vitesbelopp/skadestånd, rekrytering och upplärning av nyanställda och reducerad produktivitet från övriga anställda – för att nämna några.

Det är betydligt billigare att motverka skaderisken med rätt skyddsutrustning. Detta kan Axelent hjälpa dig med – över hela världen.

Indirekta kostnader för en arbetsplatsolycka:

• Skadad maskin eller verktyg
• Nedstängning av arbetsplatsen i samband med utredning
• Vites/bötesbelopp
• Rekrytering och upplärning av nyanställda
• Administrativa kostnader i samband med olyckan
• Reducerad produktivitet orsakad av lägre motivation bland övriga anställda
• Negativ press
• Rättsliga kostnader

Källor:
The American Society of Safety Engineers Carsat, Frankrike
European agency for safety and health at work

Truckolyckor.png)

 

 

Trucken – vårt farligaste arbetsredskap

Trucken är lika oumbärlig som arbetsredskap inom industrin som den är livsfarlig om den inte används på ett korrekt sätt. Bara i USA genererar olyckor med gaffeltruckar 85 dödsfall om året och står för 1/6 av alla arbetsplatsolyckor med dödlig utgång.

I såväl Storbritannien som Sverige visar statistiken att truckar är den maskin som orsakar i särklass flest arbetsplatsolyckor. Bara i Storbritannien resulterar gaffeltruckolyckor i 1 300 sjukhusvistelser om året – det är fem brittiska arbetare om dagen, enligt British Safety Council. Mest utsatta är de gående på arbetsplatsen, de motsvarar 57 % av de skadade i Storbritannien och 80 % av de skadade i USA. I sin studie skriver British Safety Council att många av olyckorna hade kunnat undvikas om företag såg till att mer konsekvent dela upp områden för gående och fordon.

I USA där omkring 85 personer om året omkommer och 34 900 skadas svårt i truckolyckor, beräknar the  Occupational Safety & Health Administration (OSHA) att olyckorna skulle kunna minskas med 70 % om arbetsplatserna satsade på en mer stringent policy kring utbildning och säkerhetsåtgärder. Utöver lidandet som skulle undvikas skulle den sammantagna kostnaden som truckolyckorna genererar minska med 94,5 miljoner dollar – varje år.

Ett land som stadigt minskat andelen olyckor kopplade till truckar är Australien. År 2008 låg antalet svårt skadade på 1 110 personer, sju år senare hade den siffran minskat till 800. Landet har satsat stort på att säkerhetsutbilda såväl truckförare som övriga anställda på arbetsplatser där truckar förekommer.

Källa: Occupational Safety & Health Administration

Vill du hellre läsa X-News i PDF-format?

Läs hela X-News här!

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och X-News 2018

Härlig vinter

En riktigt härlig vinter önskar vi på Axelent.

Axelent levde upp till kraven

Evomatic har under en tid arbetat med ett större wellpapp-projekt till en ledande aktör på markna...

Stämningsfullt i Axelent Arena

– In The Name Of Love

Från idé till IRL

Utmaningen med att sitta och rita upp en modell i datorn är att det oftast är väldigt svårt att f...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.