Montören – en del av Axelents framgång


Erik SamuelssonErik Samuelsson

Planner
___________________________________

0370-37 37 62
erik.samuelsson@axelent.se eller
teambygg@axelent.se

Axelent har valt att anställa egna montörer istället för  tt köpa in den tjänsten. Det är vår övertygelse att egna montörer tillför en ökad känsla av delaktighet, kvalitetsperspektiv och en sammanhängande länk genom hela företaget. Montören är den yttersta personen i länken och den person som kund oftast ser tillsammans med våra produkter.

Stekhet bostadsmarknad ger fler montörer

Erik Samuelsson, Axelent AB:

”Hand i hand med den exploderande bostadsmarknaden har vi det senaste året rekryterat och utökat montörsgruppen med sex personer. I dagsläget har vi 15 stycken montörer anställda och fortsätter marknaden att vara lika stekhet vet vi inte hur stor denna grupp kan behöva bli – en spännande framtid med andra ord. I och med att vi expanderat som vi gjort inom montörsgruppen har företaget utvecklat en utbildningsplan som på ett tydligt sätt åskådliggör vilka moment som ska läras och hur dessa ska praktiseras. Då alla projekt skiljer sig åt måste montören kunna behärska många olika situationer.”

Montörsteamet-på-Axelent.jpg)

 

Gesällprov för att bli behörig Axelentmontör

”För att både hålla ihop utbildningen och ansvara för uppläringen har Axelent fyra stycken instruktörer. Dessa är alla erfarna och fortfarande aktiva montörer. Uppläringen är uppdelad i olika skeden och avslutas med ett gesällprov som måste klaras för att man ska få åka ut och montera på egen hand. Vi har märkt att denna nya uppläringsform ger nyanställda montörer en stabilare plattform att börja sin anställning på och självförtroendet i yrkesrollen ökar.”

Snillrika montörer som klarar det mesta

”Kvalitet är en ledstjärna som vi eftersträvar och jobbar efter i alla led, från förfrågan till färdigt montage. Montören behöver ha en snillrik blick för hur svårigheter och specialsituationer ska hanteras, t.ex. sneda ventilationstrummor eller en pelare som råkat hamna mitt i en dörröppning på förrådet.

Inskrivning, ID-06 och adekvat skyddsutrustning är självklarheter i vårt dagliga arbete. Detta i kombination ett professionellt bemötande gentemot platschef och arbetsledare brukar göra våra montörer till upp skattade arbetare på byggena. Så länge utrymmena vi ska montera i är färdiga för montage, det vill säga att andra hantverkare är klara med sina arbeten samt att ytorna är undanröjda, så kan vi börja jobba på ett kvalitativt sätt med en fin slutprodukt.

Efter avslutat jobb lämnar ansvarig montör in en påskriven egenkontroll och lämnar sin del av bygget i ett fint skick.”

Team-Axelent.jpg

 


Sammansvetsat team

”Montörerna jobbar många gånger enskilt men vid större projekt hjälps man åt. Som ett led i vårt arbete med kommunikation och samarbete var montörerna i mars månad på en teamworkhelg. Där varvades teori tillsammans med praktiska övningar för att sammansvetsa gruppen ytterligare, något som bilderna visar.”

 

Det är jag personligen
som sätter mitt och företagets
namn på montaget, därför vill
jag att det ska vara bra.
Citat montör, Axelent AB

Vill du hellre läsa X-News i PDF-format?

Hämta ditt Bygg X-News här!

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Bygg X-News 2018

Härlig vinter

En riktigt härlig vinter önskar vi på Axelent.

Axelent levde upp till kraven

Evomatic har under en tid arbetat med ett större wellpapp-projekt till en ledande aktör på markna...

Stämningsfullt i Axelent Arena

– In The Name Of Love

Från idé till IRL

Utmaningen med att sitta och rita upp en modell i datorn är att det oftast är väldigt svårt att f...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.