Hur säker är din arbetsplats?

Hur säker är din arbetsplats?

Testet innehåller frågor om säkerhetsstandarden för din fabrik och maskin.
Det börjar med några allmänna frågor och fortsätter sedan med några typiska riskzoner.

 1. Finns det några specifika risker på din arbetsplats?
 2. Har riskzonerna skyddande anordningar för att hindra människor från att komma i kontakt med dem?
 3. Har det funnits olyckor på din arbetsplats?
 4. Har ni vidtagit åtgärder för att förhindra att det händer igen?
 5. Överensstämmer din arbetsplats med hälso- och säkerhetskraven?
 6. Används föreskrivna säkerhetsanordningar och skyddsutrustning?
 7. Finns det en skriftlig bedömning av de olika arbetsuppgifterna som visar behovet av personlig säkerhetsutrustning?
 8. Finns det väl fungerande rutiner för dokumentation av kontroll, drift och underhåll?
 9. Finns det siktspeglar som inrättats i hörn och gömda platser?
 10. Är nödutgångar och utrymningsvägar tydligt markerade och inte blockerade?
 11. Är transportleder markerade på ett tydligt sätt?
 12. Är transportvägarna lättillgängliga utan trösklar och trappor, med sluttande golv och justerbara dörrar?
 13. Är gångvägar och lastbilsvägar tydligt åtskilda där det behövs?
 14. Finns det säkerhetsskydd vid roterande och andra rörliga delar?
 15. Finns det nödutgångshandtag installerade?
 16. Är skyddssystem, t.ex. låsningsanordningar, anslutna och i drift?
 17. Är maskinskyddet sammansatt i ett stycke och korrekt monterat?
 18. Har den automatiska arbetsutrustningen en stoppknapp?
 19. Är krockskydd och pollare korrekt placerade för att förhindra olyckor?
 20. Är alla kablar skyddade mot yttre påverkan?