Säkerheten på din arbetsplats

Säkerheten på din arbetsplats

Ett snabbt test med sju sköna flervalsfrågor om säkerheten på din arbetsplats. Svar får du direkt, liksom tips för hur du förbättrar säkerheten för dig och dina kollegor.

  1. Har olyckor, med personskador som följd, inträffat på arbetsplatsen?
  2. Har era riskzoner skydd för att hindra anställda och servicepersonal att komma i kontakt med dem?
  3. Används säkerhetsanordningar och skyddsutrustning i zoner/på maskiner som kräver detta?
  4. Finns det fungerande rutiner för dokumentation av kontroll, drift och underhåll?
  5. Är transportleder markerade samt avskilda från gående med krockskydd?
  6. Följer din arbetsplats gällande hälso- och säkerhetskrav?
  7. Är din arbetsplats/ditt företag aktivt inom automationsindustrin?