Statistik

Statistik: Arbetsplatsolyckor i Europa

Varje år inträffar ett antal arbetsplatsolyckor. Ofta innebär olyckan allvarliga konsekvenser för den drabbade. Men olyckan påverkar inte bara den som har drabbats, utan kan även få konsekvenser för anhöriga, arbetskamrater och chefer.

En arbetsplatsolycka kan också medföra betydande ekonomiska konsekvenser för företaget. Genom ett väl utfört arbetsmiljöarbete kan många arbetsplatsolyckor förhindras.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Därav vilar ett ansvar på arbetsgivaren att i så hög utsträckning som möjligt förebygga att de anställda inte utsätts för olycksfall eller ohälsa.

Denna infografik ger en god och visuell översikt av hur förhållandena ser ut runt om i Europa. Med utgångspunkt i dessa siffror kan man vidare ta del av våra produkter på Axelent som i sin tur ger goda förutsättningar att förhindra arbetsplatsolyckor.

Här presenteras den viktigaste statistiken för olycksfall på arbetsplatser inom Europeiska unionen (EU). Informationen har samlats in inom ramen för den europeiska statistiken om olyckor i arbetet – European Statistics on Accidents at Work (ESAW).

The Swedish Work Environment Authority

Control

Employers

Prevention, Instruction, Information, Systematic Environmental Work

Employees

Comply with the regulations and legislation, use protective equipment

ACCIDENTS IN 2014

IN 2014 THERE WERE CLOSE ON 3.2 MILLION NON-FATAL ACCIDENTS THAT LED TO AT LEAST FOUR CALENDAR DAYS OFF WORK AND 3,739 FATAL ACCIDENTS IN THE EU.

Map - Accidents at work

Number of accidents per 100,000 inhabitants in 2014

 • Över 3000
 • Över 2500
 • Över 2000
 • Över 1500
 • Över 1000
 • Över 500
 • Under 500
 • Inga data

1

ACCIDENTS WITH FATAL OUTCOME

It should also be noted that fatal accidents are relatively rare. An average of I in roughly 850 accidents in EU countries in 2014.

MEN ARE OVERREPRESENTED

Men are overrepresented among the accidents at work figures.

   

4

NON-FATAL ACCIDENTS

Non-fatal accidents at work compiled in ESAW are those that led to at least four calendar days off work (also known as serious accidents at work).

7,1

MOST FATAL ACCIDENTS

The highest occurrence of fatal accidents at work in 2014 were registered in Romania (7.1 fatal accidents per 100,000 employees).

2,3

FATAL ACCIDENTS WITHIN THE EU

An average of 2.3 fatal accidents occurred per 100,000 employees in EU countries in 2014.

Map - Accidents at work

The number of fatal accidents per 100,000 inhabitants in 2014

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Inga data

Ladda ner statistiken som PDF


Ladda ned