Axels produktval

I den första filmen säkrar Axelents säkerhetsagent Axel ett sågverk med hjälp av Axelents produkter. Han använder också SnapperWorks som är Axelents egenutvecklade, användarvänliga ritningsprogram.