Produktlansering för X-It Electric – lås för en säker lagerförvaring

14 sep 2021 • Lager

Begränsa åtkomsten i dina lagerlokaler med vårt nya elektroniska lås

Många gånger är en säker lagerförvaring A och O inom industrier och logistikcenter. Då åtkomst och tillgänglighet ibland behöver begränsas på en arbetsplats är ett elektroniskt lås en smart och kostnadseffektiv lösning. Vi förklarar hur vårt nya elektroniska lås X-It Electric fungerar, på vilket sätt det skiljer sig från ett standardiserat cylinderlås och hur det kan kompletteras med ett redan befintligt passersystem.

 

Ett ökat behov av elektroniskt lås inom industri

Det är framför allt kundens behov som ligger till grund för framtagandet av låset och det är en utveckling av vårt standardiserade cylinderlåset. Tidigare har X-It-familjen bestått av mekaniska lås men med ett växande behov på marknaden av ett elektroniskt lås med RFID-kodning, utvecklade vi X-It Electric.

 

Skillnaden mellan ett standardiserat cylinderlås och X-It Electric

Vårt nya lås är en produkt i X-It-serien och rent visuellt är de väldigt lika varandra. Det som skiljer X-It Electric från cylinderlåsen är den elektroniska låsfunktionen. Istället för ett vred fungerar mekaniken genom en elektronisk brytare, tagg eller kort. Det elektroniska låset gör det möjligt att använda samma tagg eller nyckelbricka till både huvudentré och olika lagerutrymmen, eftersom samma RFID-kodning används genom hela byggnaden. Detta gör det möjligt att bygga en avgränsad lageryta med begränsad åtkomst vilket innebär en ökad säkerhet i lagerlokaler. Likväl har X-It Electric en mekanisk utrymningsfunktion som kan nås från insidan vid ett eventuellt strömbortfall.

 

Unika funktioner

 • Kompatibelt med alla elektroniska passersystem
 • Enkel installation
 • Kan öppnas mekaniskt vid strömbortfall
 • Ljusindikator som visar om låset är i öppet eller låst läge
 • Kompatibelt med flertalet dörrar från Axelent

 

Axelents X-It Electric skiljer sig från andra produkter på marknaden genom att enbart låset behövs för att uppnå elektrisk låsfunktion medan andra liknande produkter på marknaden vanligtvis säljs tillsammans med ett helt dörrblad. Många gånger kan andra lösningar på marknaden även bestå av flera olika komponenter, vilket vårt lås inte gör. Detta gör Axelents lås mer kostnadseffektivt.

 

Begränsad åtkomst och en säker lagerförvaring

Att industrier och logistikcenter expanderar innebär många gånger att det finns ett stort behov av en ökad säkerhet i lagerlokalerna. Vid användandet av X-It Electric tillsammans med befintliga passersystem kan du begränsa åtkomsten i lokalerna bland medarbetarna – och på så sätt öka säkerheten. Med X-It Electric registreras en elektronisk nyckel på respektive person vilket innebär att du kan begränsa åtkomsten genom att bestämma vem eller vilka som ska ha tillträde till specifika utrymmen. Det är även möjligt att se vem som öppnat de olika dörrarna då användaren registreras i en tidslogg vid in- och utpassering. En elektronisk nyckel innebär att vanliga traditionella nycklar undviks och ger möjligheter att enkelt spärra en nyckel vid behov. Detta gör X-It Electric till en säker och smidig nyckellösning för lagerförvaring.

 

Ett elektroniskt lås tar hänsyn till flertalet säkerhetsaspekter:

 • Begränsar åtkomst och tillgänglighet.
 • Utan vanliga traditionella nycklar behöver du inte byta lås vid borttappad tagg eller nyckelbricka.
 • Användningen av en elektronisk nyckel kan spåras.
 • Möjlighet att spärra en elektronisk nyckel.

 

Till vilka system är låset kompatibelt med?

Det elektroniska låset har flera olika användningsområden men kan med fördel användas inom lager tillsammans med ett befintligt passersystem. X-It Electric kan på så sätt komplettera nuvarande användningsområden och addera specifika funktioner, såsom begränsad tillgänglighet till ett visst utrymme. Ingen mjukvara behöver programmeras, låset drivs enbart av el (12-24 volt) och är kompatibelt med alla passersystem.

 

Med X-It Electric får du:

 • Säker lagerförvaring.
 • En kostnadseffektiv lösning.
 • Valfrihet att välja om du vill använda kodlås, tagg eller nyckelbricka.
 • Möjlighet att använda låset tillsammans med ditt befintliga passersystem.
 • Färre nyckellösningar.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Lager

Installera ett korrekt system redan från början

Som i alla branscher, ska personalens säkerhet alltid vara prio ett. Genom att installera ett kor...

Hur du monterar nya X-store 2-0

Nya X-Store 2.0 levereras med många innovativa och smarta lösningar. I den här instruktionsvideon...

Våra industri och lagerväggar ger dig enkel och säker tillgång till ditt lager

X-Store är perfekt att använda när du bygger väggsektioner på lager eller andra industriella loka...

Enkelt, snabbt och innovativt

Nya X-Store 2.0 levereras med många innovativa och smarta lösningar. I den här instruktionsvideon...