Equipotential_bonding.jpg

 

Vid vissa installationer behöver trådstegen potentialutjämnas. Anledningen är främst att man vill uppnå skyddsutjämning eller funktionsutjämning.

Skyddsutjämning
Främsta anledningen till att skyddsutjämna är att skydda mot beröringsspänningar som kan bero på fel i elnätet. Detta utförs genom att ansluta trådstegen till huvudjordningsskenan i byggnaden.

Funktionsutjämning
Görs för att minimera påverkan från elektriska och magnetiska fält (EMC). Det görs på samma sätt som med skyddsutjämning, dvs ansluter trådstegen till huvudjordningsskenan i byggnaden.

Krav och tester
Standarden IEC 61537 fastställer de krav som ställs på en trådstege för hur elektrisk kontinuitet bör garanteras, bland annat får impedansen inte överstiga 50 mOhm över skarvar eller 5 mOhm X antal meter trådstege. X-Tray är testat och uppfyller kraven enligt IEC 61537. Testerna är gjorda hos SP med testrapportnummer PX16030 och 5F015879. 

OBS! X-Tray trådstegar får inte användas som skyddsutjämningsledare, skyddsjordledare eller som någon typ av skyddsledare.

Läs mer om X-Tray Potentialutjämning här.