X-Tray 60x60 mm
Jämnt fördelad last. Valfri placering av skarvar mellan uppfästningarna.

undefined Rekommenderad last

undefined

Rekommenderat konsolavstånd 2,25 m.

 

X-Tray höjd 60 mm
Jämnt fördelad last. Valfri placering av skarvar mellan uppfästningarna.

undefined Rekommenderad last 

undefined

Rekommenderat konsolavstånd 2,25 mm.

 

X-Tray höjd 110 mm 
Jämnt fördelad last. Valfri placering av skarvar mellan uppfästningarna.

undefined Rekommenderad last

undefined

Rekommenderat konsolavstånd 2,5 mm.

Cable management – IEC 61537 - Cable tray systems and cable ladder systems

”Denna internationella standard specificerar rav och tester för system av kabelstegar avsedda att bära upp och inrymma kablar och annan elektrisk utrustning i elektriska och/eller kommunikationssysteminstallationer.”

Styrkan i trådstegarna och monteringsanordningarna gör installationen enkel, stark och ekonomisk. Uppfästningsavstånden kan ökas vilket minskar installationsarbetet, med lägre kostnader som resultat.

 

 

I våra diagram visar vi rekommenderad last enligt IEC 61537. 1.7 gånger dessa värden ger maximal tillåten last enligt IEC 61537.