Hållbarhet

En del av vår vardag

Hållbarhet, miljö och arbetsmiljö är en integrerad del av vår verksamhet. Vi tar ansvar för våra handlingar och bryr oss om våra rötter och vår sociala miljö.

       

Code of Conduct

Genom att tydliggöra och efterleva Axelents värderingar på samma sätt över hela världen har vi byggt upp ett renommé om att vara ett företag som förenar hög affärsmässighet med höga etiska normer. Axelents Code of Conduct är en dokumentation och sammanfattning av våra värderingar och löften i syfte att tydliggöra och hjälpa oss befästa vår koncerns och vårt varumärkes anseende.

Visste du att 99 % av Axelents produkter är återvinningsbara?

   

Miljöansvar

Frågor om hållbarhet, miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i Axelents totala verksamhet. Genom målstyrning uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden. Vi har ett synsätt som leder mot långsiktigt hållbar utveckling genom ständiga förbättringar och åtgärder som minskar all tänkbar miljöpåverkan.

Vår Hållbarhetsredovisning

3 aug 2021 • Om Axelent, CSR

Vi drivs av 100% förnybar energi

Sedan 2015 kommer Axelents hela energiförbrukning uteslutande från egna vindkraftverk. Merparten...

26 jul 2021 • Om Axelent, CSR

Arbete för en hållbar utveckling

Hållbarhetsarbetet är en viktig del i Axelents verksamhet. Genom smarta energilösningar och långs...

4 jun 2020 • Om Axelent, CSR

Miljöansvar, nu och över tid

Frågor om hållbarhet, miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i Axelents totala ver...

13 feb 2019 • Om Axelent, CSR

Axelents miljöarbete – 2019

Ett aktivt och engagerat hållbarhets- och miljöarbete är centralt för Axelent. Två satsningar på...